Tipy na výlet

Město Blatná je proslavené pěstováním růží, chovem ryb v malebné oblasti plné rybníků a krásných lesů.
Ve městě se nachází zámek obklopený rozsáhlým anglickým parkem, lesy jsou osázené úchvatnými viklany a přilehlé kopce rozhlednami.

Vodní Zámek Blatná

Historie zámku Blatná spadá až do konce 13. století, kdy tady stávala tvrz, která byla ve století následujícím přestavěna na gotický hrad. Dnes patří zámek k jedněm z architektonicky nejcennějších staveb u nás.

Zámek je v soukromých rukách, v turistické sezóně je ale otevřen veřejnosti. Návštěvníci si v rámci 60-minutového okruhu mohou prohlédnout historické interiéry včetně pracovny Jana Evangelisty Purkyně, loveckého salonu, empírového salonu, rodinné galerie nebo soukromé sbírky z Etiopie. Pro děti jsou připravené zkrácené prohlídky, kdo by chtěl, může si naopak prohlídku prodloužit o Zelenou světnici nebo kapli.

Nádherný zámecký park je protkán potůčky, mostky, cestičkami a alejemi a žije tady také stádo daňků, které připomíná oboru, jež tady kdysi bývala. Park je otevřen celoročně.

Viklany

Lesy v okolí Blatné jsou proslulé svými mohutnými žulovými balvany, známe jako Viklany. 

Vznik viklanů se vysvětluje postupným zvětráváním horniny, kdy méně odolné partie rychleji podléhají geologickým vlivům. 

V oblasti se nachází jeden z největších v Čechách – Kadovský viklan. Oblý balvan vážící neuvěřitelných 30 tun a měřící po obvodu přes 11 metrů se nachází v lesíku nedaleko obce Kadov, necelých 10km z Blatné.

Další žulový obr – Kosatínský viklan se nachází poblíž obce Boudy na Písecku v chráněné přírodní oblasti Malý Kosatín a dostanete se k němu po naučné turistické Alšově stezce.

 

Rozhledna Na Chlumu

U obce Chanovice východně od Klatov stojí na zalesněném vrcholu Chlumu v nadmořské výšce 608 metrů unikátní rozhledna.

Rozhledna na Chlumu byla z betonových cihel vystavěna v roce 2010, je vysoká 28 metrů, a kdo vystoupá po jejích 136 ocelových schodech až na dřevěný vyhlídkový jehlan s plošinou ve výšce 25 metrů, bude za vynaloženou námahu odměněn pěknými pohledy na Brdy s vrchem Třemšínem a panorama Šumavy od Českého lesa přes centrální Šumavu až k Prachaticku a Lipensku.

Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách

Cibulovitá věž paštického kostela je vidět z širokého okolí. Kostel, který je jednou z nejhezčích památek Blatenska, byl postaven v roce 1753 podle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera. 

Kněžiště i loď jsou bohatě členěny římsami a pilastry. Loď je oddělena klenutým obloukem, který je také zdoben bohatými římsami. Zakončení lodi tvoří kruchta s rokokovými varhanami.

Umístění kostela v krajině na vysoké terase s dvojitým schodištěm a jeho architektura ze sklonku Dienzenhoferova života je harmonickým dílem tří význačných barokních umělců své doby.

Infocentrum Blatná

Pro více informací o Blatné a kulturních událostech můžete navštívit stránky Infocentra Blatná.